top of page

אישורים ובירוקרטיה

תהליך היבוא לישראל מאופיין בנטל רגולטורי גבוה ובעומס ביורוקרטי מורכב וטומן בחובו קשיים ודרישות רבות לאישורים ורישיונות.

הבעיה העיקרית הניצבת בפני היבואן טרם היבוא הינה ההתמודדות המתישה מול הרשויות הממשלתיות.(משרד הבריאות,משרד התקשורת,משרד התחבורה,מכון התקנים, מכס וכד').

בירוקרטיה חסרת פשרות, פקידים אדישים, חוסר נגישות למידע נכון ועדכני ובעיות לוגיסטיות ובירוקרטיות נוספות הן שמערימות קשיים ובעיקר הופכות את תהליך הייבוא למסע מתסכל, מתיש ויקר. 

בכדי ליבא מוצר באופן מסחרי לארץ ישנה חובת בדיקת דרישות ועמידה בתקנים הנדרשים למוצר בהתאם למשרד הממשלתי אליו הוא משתייך.

 לדוגמא – משרד הבריאות: התעסקות במזון הינו נושא רגיש ומורכב, ומשרד הבריאות מערים קשיים והליכים בירוקרטיים על היבואן. עליך להיות יבואן מזון רשום בשירות המזון הארצי, להחזיק במחסן מאושר לאחסנת מזון או להתקשר בחוזה עם גוף שלישי שעומד בכך, לבצע בדיקות ודגימות במעבדות, להתמודד מול פקידי הממשל, להוציא אישורים מקדימים לייבוא המוצרים, לייבא מוצרים מוגדרים וברורים שעומדים בתקנים שדורש המשרד וכד'.

מ.ל יבוא ושיווק מקצועיים ומנוסים בעבודה מול גורמי הממשלה,רשויות המכס ומכון התקנים מלווים את לקוחותינו בכל רגע נתון החל מהשלב סיווג והערכת הטובין טרם יבוא לארץ, דרך מתן אישורים והפקת רישיונות יבוא בהתאם לחוקיות היבוא ועד לשחרור המוצר בנמל היעד והעברתו למחסני הלקוח.

רוצה ליבא מוצר לארץ? חושש מבירוקרטיה? מתקשה לאתר ספקים?

אל תהסס פנה אלינו עוד היום והצוות המקצועי שלנו ישמח לעזור  הייעוץ חינם

bottom of page