top of page

יבוא סחורות לישראל

הליך היבוא של סחורות לארץ הינו הליך ארוך ומורכב, הדורש יכולות התמודדות עם מגוון נושאים, ביניהם: מכשולים בירוקרטים, מציאת פתרונות לוגיסטיים כגון שינוע הסחורה מן הנמל או אליו, מציאת פתרונות איחסון, טיפול במשלוחים מורכבים, שינויים לא צפויים בלוחות הזמנים ועוד.

קיימת חשיבות מכרעת למקצועיות ולאמינות של חברה אשר שירותיה נשכרים על מנת לפשט, לייעל ולקצר את משך הזמן שנדרש להגעתם של  מוצרים חיוניים הנדרשים בתחום המזון, בתעשייה ובתחומים מסחריים שונים.

 

הכללים החלים על תהליך הייבוא משתנים בהתאם לסוג המוצר המיובא!

 

תחילה, יש לאפיין את המוצר בכדי להבין  את הדרישות  הרגולטוריות שעליו לעמוד בהן, להקפיד ולוודא כי המוצר והספק ממנו רוכשים את ההזמנה עומדים בדרישות אלו בטרם מתחילים את תהליך הייבוא.

כמו כן, בהתאם לסוג המוצר המיובא, חשוב לברר כי קיים רישיון יבואן או רישיון ייבוא מתאים.

כלל, מגבלות אלו נועדו לפקח על רמתה ואיכותה של הסחורה המיובאת, ולהבטיח שמירה על בריאות וביטחון אזרחי המדינה.

 

אנו במ.ל יבוא ושיווק, מציעים מכלול שירותים מקצועי ומתקדם, הכולל את מיטב הפתרונות

בכל הקשור ביבוא החל משלב מציאת ואיתור מוצר ועד תהליכי היבוא והשחרור הכרוכים בו.

bottom of page